Mehrere Suchwörter mit Komma trennen
Suche:

« Zurück

E-Learning: Rozmowy i rozmówki - Polnisch ab Stufe B1 Online-Kurs

Hamburger Volkshochschule, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg

Inhalt

Zapraszam serdecznie na spotkania konwersacyjne online dla ka?dego. Tematy rozmów, dyskusji, referatów czy te? codziennych pogaduszek b?d? bardzo rozmaite: z polityki, z ?ycia spo?ecznego, kulturalnego, z literatury, ?wiata muzyki itp., aktualne, ale równie? te, które nas zawsze zajmuj?. Ale mo?liwe s? równie? gry ustne, np. tabu. B?dziemy pracowa? w zale?no?ci od liczby uczestników w jednej lub w paru grupach na portalu Zoom.
Celem kursu jest pobudzenie ochoty do ustnej komunikacji, dodanie odwagi, ale równie? polepszenie stylistyki, wys?awiania si? w j?zyku polskim. Chcemy, ?eby by?o weso?o, interesuj?co, ?ywo i to bez zwracania zbytniej uwagi na gramatyk?. Ka?dy, niezale?nie od swojego w?asnego poziomu j?zykowego, b?dzie motywowany, udziela? si? werbalnie. Irytacje i problemy w komunikacji maj? zwykle swoje ?ród?o nie w rzeczach wypowiedzianych lecz niewypowiedzianych. A wi?c zapraszam Pa?stwa/Was do ciekawych i odwa?nych rozmów.
Pozdrawiam serdecznie! Do zobaczenia na zoomie!

Hinweis:
Dieser Online-Kurs findet mit ZOOM Meeting statt (www.zoom.us).
Den Link zum Kurs teilen wir Ihnen kurz vor Kursbeginn per E-Mail mit.
Voraussetzung: PC- und Internetgrundkenntnisse, E-Mail-Adresse. Sie benötigen einen Computer mit Internet-Zugang sowie Kamera und Mikro, alternativ ein Tablet oder Smartphone. Bitte laden Sie sich ggf. die ZOOM-App vor Kursbeginn herunter.

Unterrichtsart
E-Learning
Web-Seminar
Sonstiges Merkmal
B1 (Sprachniveau, Mittelstufe) i

Termine

Für dieses Angebot ist momentan eine Zeit bzw. Ort bekannt:

ZeitenPreisOrtBemerkungen
02.02.21 - 30.03.21
Di.
17:00 - 18:30 Uhr
60 k. A.

max. 12 Teilnehmer

7 Termine

Kursleitung: Dorota Podsiadlo
Weitere Infos vom Anbieter

Suchen, finden, aktiv sein!

Klicken Sie einfach auf
einen oder mehrere
Bezirke und dann

In gewählten Bezirken Suchen suchen
BildungMusikSportKulturSprachenUmweltTreffpunkteFreizeit

×

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in Hamburg zur Zeit viele Bildungs- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Bitte erfragen Sie deshalb den aktuellen Stand direkt bei den Anbietern.

Stand: 12.01.2021